fbpx

Konsten att se långt – Nya perspektiv på Evert Taube

Martin Nyström

Författare: Martin Nyström
Utgivningsdatum: 29 maj 2019
Layout: Johan Linton
Redigering: Andreas Stiebe
Format: Häftad 
Tryck: Göteborgstryckeriet, Mölndal
Sidor: 184
ISBN: 978-91-982683-7-9

Konsten att se långt – Nya perspektiv på Evert Taube

Martin Nyström

Få har som Evert Taube i sitt konstnärskap så övertygande lyckats förbinda hemma och borta, nära och fjärran. Vart han än kom i världen kände han igen sig. Han ställde aldrig det främmande i motsats till det välbekanta. Därför rimmar han doften av sydamerikanska feberträn med sten från Bohuslän, Atención! med Johansson och Genuaskutan med den svenskbyggda lutan .

Evert Taube liknade oceanerna vid förbindande byvägar, för det var havet och den fria horisonten västerut från Vinga som lärde honom att se långt. Ett kosmopolitiskt perspektiv som ytterligare förstärktes av att Vinga var en livlig och oförutsägbar mötesplats för sjöfolk från olika länder och kulturer. Där översättandet var en livsnödvändighet. Men också en källa till trygghet och upptäckarglädje.

Förutom den inledande essän ”Konsten att se långt” innehåller boken en första mera omfattande studie av Evert Taubes sista och mycket originella roman Don Diego Karlsson de la Rosas roman från 1962, där han gestaltar sin uppväxt genom att översätta ön Vinga och Västerhavet till en ranch ute på Pampas gräshav. I en tredje essä behandlas Evert Taubes poetiska tematisering av faderskapet som når en höjdpunkt under 1950-talet. Och i den fjärde och avslutande essän ställs frågan varför gryningen är så oändligt mycket viktigare för diktaren Evert Taube än skymningen.

Boken innehåller ett rikt urval av fotografier från Evert Taubes liv.

Fredrik Sjöberg i DN 2019-07-12
”Därmed även sagt att man omöjligen kan läsa Nyströms bok utan att börja sjunga, vilket är nöjsamt och underlättar förståelsen av essäernas analyser.”

Karin Carlsson i Bohuslänningen 2019-06-04
”I en värld där det främmande tycks bli allt mer skrämmande är Nyströms bok viktig. Evert Taube som är något av det mest svenska vi har beskriver sin fascination för omvärlden på ett positivt sätt. Nyström ger i sin tur talande exempel på detta genom initierade analyser som både är intressanta och humoristiska.”

Författarpresentation

Martin Nyström

Martin Nyström, född 3 januari 1955, är sedan 1993 huvudkritiker för klassisk musik och opera på Dagens Nyheter och har en bred bakgrund i svenskt musikliv. Han är uppvuxen och bor i Göteborgs skärgård.

Martin Nyström utbildade sig i musikvetenskap, litteraturvetenskap och filosofi vid Göteborgs universitet. Han undervisade i musikhistoria på Musikhögskolan i Göteborg 1976-93 och var musikkritiker på Expressen 1980-93. Nyström bildade 1986 operaensemblen Utomjordiska Teatern (senare Barockbolaget) i Göteborg och verkade där som regissör och översättare. Han bor på Kössö/Köpstadsö i Göteborgs södra skärgård.