fbpx

The Square

Den 14 november 2017 hölls en visning av den idag internationellt uppmärksammade Ruben Östlunds film The Square på Bergakungen i Göteborg, om inte endast så i första hand för anställda inom psykiatrin. Filmen följdes av ett samtal mellan Ruben Östlund och Per Magnus Johansson. Samtalet modererades av Tobias Nordin. En liknande tillställning anordnades i december 2014 i relation till Östlunds film Turist. Detta var således en form av fortsättning, men med Östlunds senaste film som utgångspunkt. Samtalet fick via Tobias Nordins anslag Kalle Bomans och Östlunds konstverk Rutan som kärnpunkt, något som vi också kan ta del av i detta nummer av Arche. Originalet placerades i centrala Värnamo i april Konstverket bär inskriptionen: »En frizon för jämställdhet och omsorg.« Bortom dessa ord anas det avstående som toleransen inte kan etableras utan. Samtalet kretsar kring två av Östlunds nyckelfrågor: hur får man stöd för en god idé inom ett samhälle, och hur får man människor att godta den goda idén? För det krävs att den andre på något sätt införlivas i människors föreställningsvärld och blir någon att kunna förhålla sig till, via insikt om likhet och olikhet. Med andra ord och ursprungligen: att människan genom identifikation når kontakt med det som saknas henne. För att det skall bli möjligt måste samtidigt människor kommunicera med varandra. Filmen The Square öppnar för det. Ruben Östlund avrundar samtalet med en hänvisning till Sten Selanders tidlösa dikt »Spela kula« ur diktsamlingen Staden och andra dikter från 1926. Dikten är en tillbakablick på en seger, men dess efterverkningar smärtar. Mot slutet når diktjaget följande tankar:

Och jag ville ge, jag vet inte vad,
för att en gång se den grabben glad.
Men nu är han säkert en stor, grov karl,
som släpar och sliter – jag vet inte var.
Och visste jag det, förslog det ej stort.
Man kan aldrig ändra det fula man gjort.
Man kan inte lämna kulor igen
och trösta pojkar, som stelnat till män.

Foton: 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 foto Tobias Henriksson/Plattform Produktion; s 35, 43, 47, 51 foto Fredrik Wenzel/Plattform Produktion;

Texten ingår i: Arche 2018 64-65
Ladda ner texten
The Square