fbpx

Om uteslutandet av den andre

Vi minns och vi glömmer. Minnet befinner sig i rörelse. Minnet kan drabbas av bortträngning och det bortträngda kan återvända. Ibland minns vi inte vad vi glömt. Om försöket att minnas och att glömma alstrar en möjlighet till eftertanke så illustreras aspekter av eftertanken i det offentliga samtal som Per Magnus Johansson förde med Georg Klein i april 2013 i Freudianska föreningens regi i Göteborg. Temat för samtalet var »uteslutandet av den andre«. Klein talar inte i så stor utsträckning om själva förintelseåret i Ungern, det vill säga 1944, då han var 19 år gammal, utan mer om tiden före – en bakgrund – och den tid som följde på hans flykt undan förintelsen och som sträcker sig in i det vi kallar vår samtid. Klein är associativ i sitt berättande och några av hans anekdoter hjälper oss att bättre se bortom de inte alltid vidsynta bilder vi har av oss själva som svenskar.

Texten ingår i: Arche 2015 52-53