fbpx

Turist

Ruben Östlunds film Turist (2014) har väckt stor uppmärksamhet där den visats, såväl här hemma som i Europa och USA. Vid två tillfällen under hösten 2014 förde Per Magnus Johansson och Östlund offentliga samtal utifrån tematiken i filmen. Vi publicerar den ena här. Sammanhangen skiljer sig åt, och några aspekter tar plats endast i ett av samtalen. Det första samtalet hölls på Bio Capitol i samband med en visning av filmen och modererades av psykolog Erica Johansson. Det andra hölls under ledning av chefsöverläkare och verksamhetschef Tobias Nordin på Östra sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, inför en publik bestående av personer som arbetar inom psykiatrin och som också inför samtalet sett filmen. Filmen öppnar för reflektioner kring individen, (kärn)familjen och samhället, samt kring de roller som samhällets konventioner tilldelar oss. Det finns ingen familj som inte lever i ett samhälle, och det finns inget samhälle som inte har några föreställningar om vad en far, en mor och ett barn är för någonting. Östlund hävdar under diskussionen att det han ville med Turist var att »ifrågasätta vår livsstil« och främst accentuera vilka som drabbas hårdast inom ramen för ett stelt konventionsbundet samliv, nämligen barnen. Östlunds tankar konfronteras med Per Magnus Johanssons.

Texten ingår i: Arche 2015 50-51
Ladda ner texten
Turist