fbpx

Faderns natur

Johannes Nordholm skriver åter om konstnären Nils Ramhøj med anledning av att denne under hösten 2023 visade ett antal verk i Japandalen i Göteborgs botaniska trädgård, nära Änggårdsbergen och Sahlgrenska sjukhuset. Verken är fortsättningen på arbetet med att gestalta den bortgångne fadern, som Nordholm beskrev i Arche 66-67. Titeln på projektet i Botaniska var Hemkomst. Fadern – den symboliske, den drömde och den verklige fadern – lever vidare i Ramhøjs konst. Frågan om fadern finns inskriven i varje människas existens och hemsöker henne återkommande.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87