Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet

Astrid von Rosens essä »Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet« hämtar sin upprinnelse i hennes möte med Kajsa Giertz dansteaterföreställning Kung Oidipus, som spelades hösten 2011 på Malmö stadsteater. Texten i föreställningen bygger på Jon Fosses bearbetning av Sofokles tragedi med samma namn. I essäns anslag talar von Rosen om »att tänka med fötterna«. Kroppens kännbara … Läs mer Koreografi, komplexitet och kritisk rörlighet

Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg

Mellan 1986 och 1991 kunde man i Göteborg möta »Stadens dansare«, exempelvis på Götaplatsen, på Vasagatan, på broarna runt Stora Hamnkanalen, vid Näckrosdammen och på Haga kyrkoplan. Bak­grunden till detta dansäventyr i stadens olika rum beskriver Astrid von Rosen i artikeln »Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg«. Inom ramen för den 1978 … Läs mer Dansgruppen Rubicon och den fria dansens genombrott i Göteborg

Arche 2017 58-59

”Det fanns en tid då jag trodde mig ha fångat Lacans väsen från insidan”. Vi publicerar Catherine Millots biografiska redogörelse för hennes tid med Lacan. Därutöver har Per Magnus Johansson intervjuat Philippe Sollers om hans hågkomster av Lacan, 36 år efter dennes död. Hans Ruin skriver om Albert Camus förhållande till Nietzsche och nihilismen. Michael … Läs mer Arche 2017 58-59

Arche 2015 52-53

Vi tar oss an förhållandet mellan minnet, glömskan, bortträngningen och det bortträngdas återkomst och startar med Per Magnus Johanssons samtal med Georg Klein där får vi höra om Kleins historia och flykt från förintelsen som sträcker sig in i samtiden. Vad skedde i de rena krigshandlingarnas skugga? Håkan Liljeland har översatt den franske författaren Yannick … Läs mer Arche 2015 52-53

Arche 2014 46-47

I detta nummer av Arche riktar Pierre Legendre i sin artikel en hyllning till Ernst Kantorowicz vetenskapliga arbete, samt hänvisar till hans artikel ”Pro Patria Mori” som publiceras i detta nummer. Vi publicerar även två brev av Kantorowicz från 1930- och 40-talet. Samtliga texter är översatta av Mats Leffler som även bidrar med en introduktion.  … Läs mer Arche 2014 46-47

Arche 2012 38-39

Detta nummer av Arche inleds med en intervju med Denys Foucault, Michel Foucaults yngre bror, vilken följs av en kommentar av Roland Gori. Mats Leffler bidrar med en översikt kring Foucaults relation till antipsykiatrin och Annika Stiebe skriver om Foucault och psykoanalys. Vi publicerar två föredrag från en konferens hållen i Montreal 1973: Henri F. … Läs mer Arche 2012 38-39