fbpx

Erfarenheten och överlåtelsen

Ett samtal mellan Per Magnus Johansson och Paul George Johansson, mellan far och son, som på flera sätt knyter an till tankar man också finner hos Legendre. Det övergripande temat är erfarenhet och överlåtelse: Hur får man som människa ihop förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid? Vad krävs för att överlåtelsen mellan en mer erfaren människa och en mindre erfaren ska uppstå? Vad särskiljer och vad förenar de olika sammanhangen – familjen, skolan, universitetet, arbetsplatsen? Vad skiljer förhållandet till en auktoritet från förhållandet till en auktoritär struktur – det vill säga viljan att söka kunskap hos någon och det beroendeförhållande det implicerar kontra situationen att behöva underordna sig en institutionell struktur inom till exempel ett fängelse? Vilka möjligheter ryms respektive utesluts inom dessa olika gestaltningar av institutionen? Erfarenhetens former är mångfacetterade och sträcker sig från det dagliga livets yttre praktiker till läsningens inre rörelse.

Texten ingår i: Arche 2022 78-79