fbpx

Sabina Spielrein

För första gången i svensk översättning publicerar vi i detta nummer den rysk-judiska psykoanalytikern och läkaren Sabina Spielreins (1885-1942) inflytelserika artikel »Destruktion som tillblivelsens orsak« från 1912. Spielrein, som tidigt upplevde ett allvarligt psykiskt lidande, var under en period Carl Gustav Jungs patient vid det psykiatriska sjukhuset Burghölzli i Zürich. Hon kom även att utveckla ett intellektuellt utbyte med Sigmund Freud och blev medlem av Wiens psykoanalytiska förening. Spielrein var en självständig, okonventionell och teoretiskt förankrad psykoanalytiker. Hennes originalitet visade sig såväl i hennes kliniska arbete som i hennes skrifter. Hon levde i en tid där kvinnorörelsen, rösträtts rörelsen, fackföreningsrörelsen och den judiska populationens rätt till universitetsstudier tog form, och hon fick erfara det första världskriget, den ryska revolutionen och transformeringen av Sovjetunionen till en kommunistisk diktatur, liksom inledningen av det andra världskrigets barbari. Efter att ha återvänt till Sovjet mördades hon tillsammans med sina två döttrar av nazisterna 1942 i Rostov-na-Donu. Per Magnus Johansson ger en introduktion till Spielreins liv och verk.

Texten ingår i: Arche 2022 80-81