fbpx

Om Pierre Legendre

Rättshistorikern och psykoanalytikern Pierre Legendre avled i mars månad, på väg att fylla 93, och detta nummer av Arche inleds med en nekrolog över honom. Vi har tidigare publicerat ett flertal texter av Legendre. Arche press gav 2019 ut Korpral Lorties brott – traktat om Fadern, en av hans många böcker som behandlar de transformeringar som det västerländska samhället har genomgått sedan andra världskrigets slut. Mats Leffler tillsammans med Ingrid Rosén översatte boken. Nekrologen är författad av undertecknad, som på olika sätt under mer än fyra decennier arbetade med Legendre. Vi har också en kortare text av Pierre Legendre själv med i numret. Den handlar om Andrej Tarkovskijs sista film Offret från 1986. Legendre hade ett nära förhållande till filmens värld och samtalade med flera framstående filmregissörer. Han skrev dessutom manus till tre filmer. Offret spelades in på Gotland. I filmen har Erland Josephson och Allan Edwall bärande roller. Legendre tar fasta på den fråga som antyds av filmens titel, och betonar att det mänskliga livet, för att verkligen bli ett sådant, också innefattar offret. Texten är översatt av Mats Leffler.

Texten ingår i: Arche 2023 84-85