fbpx

Efter corona

Undertecknad har åter fört ett samtal med allmänläkaren Christer Andersson om vad han tänker om pandemin ur flera tidsperspektiv. Vi påbörjade ett intensivt utbyte när pandemin bröt ut. Vårt första brev skickades den 17 mars 2020 och det sista den 30 juni 2021. Under mer än 15 månader skrev vi regelbundet till varandra. Brevväxlingen tillsammans med andra texter publicerades i Corona – en psykoanalytikers dagbok, vars samlade utgåva utkom våren 2023 med ett förord av Sven-Eric Liedman och ett efterord av undertecknad. Jag återvände inför detta nummer av Arche till Christer Andersson som reflekterar över vårt utbyte, över den aktuella situationen och utvecklar sina tankar om framtiden.

Per Magnus Johansson

Texten ingår i: Arche 2024 88-89