Göteborg – sex bilder

Vi publicerar ett antal äldre fotografier av Göteborg från det numera utrensade arkivet vid Chalmers arkitekturskola, en del i Arches strävan att behandla staden vid Västerhavet i varje nummer fram till 400-årsjubileet av dess grundande 2021. Temat är valt för att anknyta till de omfattande omvandlingar och stadsbyggnadsarbeten som är och kommer att vara en … Läs mer Göteborg – sex bilder

Arche 2019 66-67

I detta nummer publicerar vi Philippe Sollers Centrum från 2018 i sin helhet – en blandning av roman och tankebok. Freud och Lacan, liksom Rimbaud och Baudelaire, är återkommande samtalspartners i en värld som roterar allt snabbare. Stefano Montefiori har intervjuat Julia Kristeva inför hennes hedersdoktorsföreläsning vid IULM i Milano. Vi publicerar en serie konstverk av … Läs mer Arche 2019 66-67

Arche 2018 64-65

Vi har glädjen att publice­ra Michel Houllebecqs Rester vivant, en aforistiskt färgad poetisk hyllning till lidandet. Källan är lidandet. I dess kölvatten följer skyldigheten att skriva och att lämna ett spår. Det finns ingen större plikt. Julia Kristeva tar sig an de anklagelser som riktats mot henne för att ha samarbetat med den bulgariska säkerhetspolisen.  … Läs mer Arche 2018 64-65

Arche 2017 60-61

Vi uppmärksammar i detta nummer grafikern och arkitekten Giovanni Battista Piranesi, inledningsvis med en essä av Marguerite Yourcenar. David Arvidsson introducerar Yourcenars författarskap. Johannes Nordholm har skrivit en essä om Hadrianus arkitektur i Rom. Johan Linton undersöker Le Corbusiers förhållande till Piranesi och det romerska. Linton tar sig också an en dekonstruktivistiske samtidsarkitekten Peter Eisenman. … Läs mer Arche 2017 60-61