fbpx

Ornicar? Lacan Redivivus

Texten är skriven utifrån Ornicar? Lacan Redivivus, utgiven på Navarin under redaktion av Jacques-Alain Miller och Christiane Alberti, som nådde offentligheten under hösten 2021. Texten påvisar även hur kontroversiell den psykoanalytiska historiebeskrivningen faktiskt är. Elisabeth Roudinesco gav ut en monumental biografi – Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée (1993), som översattes till svenska av Eva Backelin och introducerades för en svensk publik av undertecknad påföljande år under titeln: Jacques Lacan. En levnadsteckning, ett tankesystems historia. Boken har varit ett ämne för en livlig dispyt som också finns närvarande i Ornicar? Lacan Redivivus.

Texten ingår i: Arche 2023 82-83