fbpx

Jag är och förblir en främling

Psykoanalytikern Julia Kristeva lämnade sitt ursprungsland, Bulgarien, för att slå ned sina bopålar i Paris, I den här översatta intervjun av Martin Legros, bildar de anklagelser om att ha varit spion för den bulgariska säkerhetstjänsten, som riktades mot henne 2018, bakgrund till en reflektion över det politiska engagemanget, från 60- och 70-talens marxistiska diskurs till våra dagars tänkande om könet, om förhållandet mellan man och kvinna och om dem som på grund av olika funktionsnedsättningar står utanför samhället. Dessa teman har genomgående varit närvarande i hennes författarskap.

Översättning från franska av Håkan Liljeland.

Foto: Wikipedia

Texten ingår i: Arche 2020 70-71