fbpx

Dubbelexponering

Petter Lindblad Ehnborg utforskar i »Dubbelexponering« fotografiets funktion att dels fånga en undflyende verklighet, dels påminna om tidigare generationers liv, hur också de har varit yngre och blivit äldre, för att nu inte längre finnas till. I dialog med rollgestalten Antonino Parragi från Italo Calvinos novell »L’Avventura di un fotografo« och med ett antal fotografer och fotografiteoretiker – Vivianne Maier, Susan Sontag, Roland Barthes och flera andra – reflekterar författaren över frågor som den egna rollen som nybliven förälder väckt till liv: Hur minns vi människor? Och vad är egentligen ett familjealbum? Dokumentation eller iscensättning? Ett närmande till myten när vi inte lyckas fånga de känslor som mötet med barnet väcker? Ett sätt att distansera sig från dem? En dödsmask: förintandet av den porträtterade? Ett samlande »på verkligheten själv«? Eller »bevarare av minnen, liv, tröst – åtminstone för den som förmår öppna dörren på glänt inför sorgen« över det som inte längre finns?

Texten ingår i: Arche 2022 80-81