fbpx

Den undflyende Salvador Dalí

Andreas Stiebe söker »[d]en undflyende Salvador Dalí« i en längre essä. Stiebe rör sig inledningsvis åt två håll: i en kronologisk respektive en omvänd kronologisk vandring. I denna pendelrörelse finns biografiska moment, i vilka Dalís väg till måleriet/konsten och hans syn på sitt konstnärskap finns som röda trådar, belysta via litteratur kring Dalí. En nyckelpunkt i Dalís liv, och för Stiebes delvis postfreudianskt inspirerade analys, är att Dalí föds som den son som (eventuellt) ersätter den förstfödde döde sonen (också med förnamnet Salvador). En annan nyckelpunkt är de infekterade relationerna mellan medlemmarna i familjen Dalí, inte minst mellan far och son. Salvador Dalí – faderlös och ändå inte. Stiebes ord, Dalís ord, liksom andra kommentatorers ord, berikas av skarpa bilder – ibland svåra att ta till sig, ibland outtömliga i sina perspektiv, ibland enkelt nära – ur Dalís produktion. 

Foto ovan: Wikipedia

Texten ingår i: Arche 2013 44-45