Den undflyende Salvador Dalí

Andreas Stiebe söker »[d]en undflyende Salvador Dalí« i en längre essä. Stiebe rör sig inledningsvis åt två håll: i en kronologisk respektive en omvänd kronologisk vandring. I denna pendelrörelse finns biografiska moment, i vilka Dalís väg till måleriet/konsten och hans syn på sitt konstnärskap finns som röda trådar, belysta via litteratur kring Dalí. En nyckelpunkt … Läs mer Den undflyende Salvador Dalí

Arche 2020 70-71

Vi uppmärksammar den franske rättshistorikern och psykoanalytikern Pierre Legendre. I ett föredrag om institutionens betydelse undersöker han det historiska förhållandet mellan kristendomen och den sekulära makten. Därpå följer ett samtal om Legendre med Per Magnus Johansson och Mats Leffler. Inom ramen för ett arkitekturblock publicerar vi en sent upptäckt text av Leon Battista Alberti. Vi … Läs mer Arche 2020 70-71

Arche 2016 56-57

Detta nummer av Arche fortsätter att belysa antiken. Mats Leffler och Andreas Stiebe har intervjuat antikforskaren och poeten Jesper Svenbro. Johan Linton introducerar Svenbros relation till den italienske skulptören Teodosio Magnoni. I essän ”Athenaideal” skriver Johannes Nordholm om den västerländska konstens ursprung i antiken. Mats Persson ger oss en diger artikel om platonsk kärlek. Per … Läs mer Arche 2016 56-57

Arche 2013 44-45

I detta nummer av Arche ingår några kortare essäer som behandlar barnet i litteraturen och idéhistorien. Essäerna utgår från ett symposium som Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet höll 2012. Håkan Möller introducerar symposiet genom att undersöka varför forskning bedrivs kring barndomen. Vidare talar han om barndom ur ett litteraturhistoriskt perspektiv. Per … Läs mer Arche 2013 44-45

Arche 2012 38-39

Detta nummer av Arche inleds med en intervju med Denys Foucault, Michel Foucaults yngre bror, vilken följs av en kommentar av Roland Gori. Mats Leffler bidrar med en översikt kring Foucaults relation till antipsykiatrin och Annika Stiebe skriver om Foucault och psykoanalys. Vi publicerar två föredrag från en konferens hållen i Montreal 1973: Henri F. … Läs mer Arche 2012 38-39