fbpx

Anteckningar

I detta nummer av Arche (84-85) ingår också ett längre avsnitt om konstnären Kent Lindfors. Johannes Nordholm har intervjuat honom och skrivit en omfångsrik text om hans konst. Kent Lindfors, som är en läsande och reflekterande konstnär, har en unik och självständig plats i Sveriges konstvärld. Nordholm sätter Lindfors konst i ett sammanhang, och läsningen av hans text öppnar upp för en djupare förståelse av Lindfors arbete. Texterna stöds av ett flertal bilder: av målningarna själva men också från ateljén och från Lindfors bostad i östra Göteborg.

Texten ingår i: Arche 2023 84-85