fbpx

Pierre Legendre och tillblivelsen

Arches vårnummer inleds med en självbiografisk skiss av rättshistorikern och psykoanalytikern Pierre Legendre (f. 1930). Han, som tidigare medverkat i tidskriften, är alltjämt produktiv; här beskriver han sin väg in i den lärda världen och mötet med den klassiska medeltidens juridik, som enligt honom utgör en förbisedd vändpunkt i den västerländska historien, närmare bestämt via mötet mellan den kristna tron och den romerska rätten. Legendre lyfter fram att frånvaron av historiskt perspektiv inom den moderna vetenskapen gör den oförmögen att ta sig an frågor som har att göra med människans förankring i en särskild genealogi, ett specifikt samhälle. Vi saknar etnologens blick på oss själva. Legendre lyfter i detta sammanhang bland annat fram sina erfarenheter av den afrikanska kulturen, av dansen och av filmen.

Texten ingår i: Arche 2022 78-79