fbpx

Korrespondens

Vi publicerar en brevväxling mellan Berit Lindfeldt och konstnärskollegan Johanna Gustafsson- Fürst. Upphovet till samtalet var Lindfeldts utställning Insidor och utkanter, som visades under våren 2020. Den bestod av sammanlagt 41 verk och visades i tre av Konstakademiens största salar. Tonvikten låg på Lindfeldts skulpturala verk från de senaste åren. Covid-19 satte stopp för utställningen, och Gustafsson-Fürsts önskan att se om den gick inte längre att realisera. Omöjligheten ledde till att hon ringde upp konstnären, och så småningom till en mailkorrespondens. Samtalet krävde en fördjupning och de började att utveckla sina tankar i skrivandets form. Konstnären berättar naket och konkret om hur det konstnärliga arbetet är en fråga om liv och död. Förlusten av den åttaårige sonen finns alltid närvarande i hennes konst, liksom konstnärens nödvändiga ensamhet.

Texten ingår i: Arche 2023 82-83