fbpx

Göteborgskoloristen Åke Göransson

Lydia Sandgren tecknar ett porträtt av Göteborgskoloristen Åke Göransson (1902-1942) som lägger större tonvikt vid hans person och det sammanhang där han verkade än vid konstverken som sådana. Göransson, vars konst enligt en spridd berättelse nyupptäcktes i en kökssoffa hemma hos hans mor under en tid då konstnären själv sedan flera år befann sig på Lillhagens mentalsjukhus med diagnosen schizofreni, tillbringade fram till interneringen sitt liv i Landala i ett Göteborg präglat av stadsplaneraren Albert Lilienbergs (1879-1967) visioner. Sandgren förflyttar sig mellan å ena sidan Göranssons försök att etablera en familj och slå in på en konstnärsbana och å andra sidan de kulturella och samhälleliga förhållandena under stadens snabba tillväxt i början av 1900-talet.

Texten ingår i: Arche 2021 76-77