fbpx

Freuds Drömtydning och Strindbergs Ett drömspel

Det August Strindberg lämnat efter sig är något av en outtömlig källa. I föreliggande nummer av Arche presenterar vi tre artiklar som har Strindberg som utgångspunkt. Per Magnus Johanssons »Freuds Drömtydning och Strindbergs Ett drömspel. En jämförande studie«, har ett brett anslag. De två verk som nämns i titeln undersöks på flera plan. De är båda tillkomna vid ungefär samma tid, runt sekelskiftet 1900. En förenande punkt som framträder mellan dem är att de ger uttryck åt att mer än en logik tycks gälla för människan; drömmens logik är en annan än vakenlivets försök att finna rationellt förankrad stringens. Natt och dag, mörker och ljus, mörker som kan ljusna, mörker som kan skydda mot ljuset. Freud sökte ljuset. Strindberg upplevde att ett alltför inträngande ljus kunde hota mörkervarat. 

Foto: Wikipedia

Texten ingår i: Arche 2017 58-59