fbpx

Tel Quel: nyheter i en ny tid

Håkan Liljeland ger en introduktion till Philippe Sollers arbete med Tel Quel under åren från 1960 fram till 1982. Inom ramen för Paristidskriften har bland andra Michel Foucault, Jacques Derrida och Roland Barthes tagit till orda, liksom författare som Alain Robbe-Grillet, Claude Simon och Nathalie Sarraute. Noterbart är, att Tel Quel i den svenska receptionen framstår som i det närmaste bortglömd. Tidskriften stod för något nytt när den bildades och genom sin förändringsbenägenhet kom den kontinuerligt att stå i kontakt med nyheter som den händelserika perioden alstrade. En grundläggande idé bland redaktionsmedlemmarna vid starten var att »litteraturen ska vara öppen«, ett ideal som man ansträngde sig för att leva upp till. 

Texten ingår i: Arche 2018 62-63