fbpx

Om psykoanalys

Följande text av Freud har inte tidigare översatts till svenska: »Om psykoanalys«. Texten utgörs av de fem föreläsningar som Freud 1909 höll i USA på Clark University. Dessa föreläsningar nämndes 1924 av Freud i korrespondensen med den svenske läkaren och psykoterapeuten Poul Bjerre som vid tiden i fråga arbetade med att i bokform introducera Freud för den svenska publiken. Av korrespondensen framgår att Freud ville att just dessa fem föreläsningar skulle bli den text som användes i den första svenska översättningen. Nu blev det inte så utan Bjerre valde att översätta och publicera två andra freudtexter – »Den psykoanalytiska intressesfären« och »Om drömmen« – i en antologi i två band med huvudrubriken Psykoanalysen; underrubrikerna lyder Freud och hans skola (del I) och Den adlerska läran och psykosyntesen (del II). Freud var på mer än en punkt missnöjd med Bjerres agerande. Psykoanalytisk Tid/Skrift är glada över att kunna publicera den text som Freud ansåg var en representativ introduktion och därför ville se översatt till svenska. I introduktionen till texten återges dess tillkomsthistoria mer i detalj.

Foton: Wikipedia

Texten ingår i: Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5
Ladda ner texten
Om psykoanalys