fbpx

Och det döda trädet grönskar på nytt

Pierre Legendre (1930-2023), som vi regelbundet publicerar i Arche, skriver utifrån sitt självklara förhållande till poesin en komplementär och lärd artikel om Tarkovskij. Legendre, som hade ett nära förhållande till flera betydande filmskapare, förbinder den ryske filmregissören till hans egen historia, filmhistorien, till poesin och därmed till den enskildes tolkning av konsten. Legendres text är även denna gång översatt av Mats Leffler.

Texten ingår i: Arche 2023 86-87