fbpx

Kritiken av Freuds psykoanalys

Per Magnus Johansson gör i denna text en genomgång av delar av den kritik som genom historien riktats mot psykoanalysen och Sigmund Freud. Anslaget är idéhistoriskt, och intentionen är att behandla såväl de läsningar som utgår från en grundläggande respekt för Freuds tänkande som synpunkter som har mindre sakliga grunder. Både den interna kritiken från representanter inom den psykoanalytiska rörelsen och den som härrör från andra discipliner, främst medicinen och filosofin, beaktas.

Texten ingår i: Arche 2021 76-77