fbpx

Dylan-podden

I ett här transkriberat avsnitt av podden Vi snackar Dylan samtalar därefter Ringborg med Per Mag-nus Johansson, bland annat om »Tight connection to my heart (Has anybody seen my love)« från 1985 och albumet Empire burlesque. Förutom sångens textmässiga innehåll berörs bland annat vad som inte ryms inom det vetenskapliga språket, som poesin och det litterära språket fångar. Vidare diskuteras Dylans specifika position i musikvärlden och vad det tidiga erkännandet inneburit för hans fortsatta förutsättningar att skapa.

Texten ingår i: Arche 2022 80-81