fbpx
15 augusti, 2020

Nyheter om höstens seminarier 2020


Till seminariedeltagare.

Världen vi lever i är osäker och oförutsägbar. Covid-19 har påtagligt bidragit till osäkerheten och oförutsägbarheten. Seminarierna har drabbats på ett mycket olyckligt vis.

Nu gör vi något åt osäkerheten. Det så kallade Freudseminariet återupptas lördagen den 29:e augusti klockan 15.00 och det reguljära seminariet på söndagarna kommer åter att ta form den 30:e augusti klockan 15.00.

Teknikgruppens arbete har gått vidare och en struktur har utkristalliserats. Några få – runt tio – träffas på Stora Nygatan 13. Resterande seminariedeltagare tar del av seminariet viavideokonferenssystemet GoToMeeting.

En inbjudan till deltagande i seminariet, tillsammans med en länk till seminarietillfället och instruktioner om handhavandet av länken, skickas ut i god tid innan respektive seminarium.

Alla frågor om GoToMeeting, https://www.gotomeeting.com/sv-se, riktas till Peter Olming. 

Han har följande e-postadress. Peter@olming.se eller peter.olming@vgregion.se


23:e augusti 2020
 
Per Magnus Johansson