Göteborg – sex bilder

Vi publicerar ett antal äldre fotografier av Göteborg från det numera utrensade arkivet vid Chalmers arkitekturskola, en del i Arches strävan att behandla staden vid Västerhavet i varje nummer fram till 400-årsjubileet av dess grundande 2021. Temat är valt för att anknyta till de omfattande omvandlingar och stadsbyggnadsarbeten som är och kommer att vara en … Läs mer Göteborg – sex bilder

Blindhet och klyvnad

Den samtida romankonsten belyses i Maxim Grigorievs artikel »Blindhet och klyvnad«. Han utgår från fem inom det senaste decenniet utkomna skandinaviska verk: Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande, Karl Ove Knausgårds Min kamp, Elise Karlssons Klass, Isabelle Ståhls Just nu är jag här och Therese Bohmans Aftonland. Grigorievs analys påtalar gemensamma tendenser och mönster hos dem. En … Läs mer Blindhet och klyvnad

Förord Korpral Lorties brott

Pierre Legendre föddes den 15 juni 1930 i Normandie i en icke- akademisk familj. Hans hemvist har emellertid sedan mer än ett halvt sekel varit Frankrikes huvudstad. Han fick sin universitets- utbildning initialt i Rennes och därefter i Paris. Övergripande kan sägas att Legendre först och främst är att betrakta som en mång- facetterad intellektuell. … Läs mer Förord Korpral Lorties brott

Wiensecessionen och Klimts fakultetsmålningar

Johannes Nordholm placerar in Klimts så kallade fakultetsmålningar till Wiens universitet (1900-07), centrala för Schorskes analys, i ett konsthistoriskt sammanhang. När Klimt genomförde sin uppgörelse med den i Österrike-Ungern rådande historicismen gjorde han det även som tongivande representant för Wiensecessionen, en framåtsträvande konstnärsgruppering som i likhet med motsvarande rörelser i andra europeiska storstäder konkurrerade med … Läs mer Wiensecessionen och Klimts fakultetsmålningar

Agnes Heller (1929-2019)

En av de mest betydelsefulla filosoferna i vår tid, Agnes Heller, dog 90 år gammal under högsommaren 2019. Hon drunknade den 19:e juli i samband med en simtur i Balatonsjön i sydvästra delen av Ungern. Agnes Heller efterlämnar barn och barnbarn i Budapest. Hon gifte sig 1949 med Istvan Hermann (1925-1986) och de fick en … Läs mer Agnes Heller (1929-2019)

Budgetbrutalism

Johan Lintons text rör sig mellan olika tidsperioder och tar avstamp hos såväl Loos och Violletle-Duc som i dagens arkitekturdiskussioner för att skriva om arkitekturens och arkitekternas aktuella villkor. Gravitationspunkten för resonemanget är den nya stadsdel norr om Hjalmar Brantingsgatan som markerar det första försöket att bygga ny innerstadsmiljö i Göteborg. Linton identifierar allvar och … Läs mer Budgetbrutalism