2 okt 2021, kl 14:00
Arche/Freudianska föreningen, Stora Nygatan 13, Göteborg

Vernissage Cecilia Liljeland

De vuxna placerar barnet på olika platser och i skilda sammanhang och tror sig veta vad de gör; kobbe, hav, båt, parismoské eller metro. Livet placerar barnet på olika platser och i rationella sammanhang och det tror sig veta vad det gör; säng, stol, kök, simskola. De vuxna ser eller anar stundtals att barnet befinner sig någon annanstans, men kan inte fråga för orden kommer inte och förmågan finns ännu inte. En oväntad och oförutsägbar detalj eller händelse kan bli det huvudsakliga intrycket och känslan knyts dit och inte till sammanhanget. Att det blev just den detaljen eller händelsen är och förblir en gåta, men den får en egen intensitet. Diskontinuerligt skapar barndomen dessa subjektiva upplevelser och de lämnar avtryck; hink, svart vatten, blick, ljus. Jag har försökt att ta mig an den näst intill omöjliga uppgiften att fånga några av dessa ögonblick.


Cecilia Liljeland är utbildad på Liljeholmens folkhögskola, Dômens konstskola, Musikhögskolan i Göteborg, Uppsala universitet, konstvetenskap