fbpx
16 apr 2021, kl 18:00
Samtalet sänds på Stadsbibliotekets Facebooksida.

Tyskspråkig lyrik från Goethe till Zweig

Samtalet sänds på Stadsbibliotekets Facebooksida. 
Ett samtal mellan dirigenten Patrik Ringborg, aktuell med …och jag kysser mjukt din hals. –Tyskspråkig lyrik från Goethe till Zweig (utgiven på Arche Press), Magnus Haglund, journalist och författare, samt Per Magnus Johansson, psykoanalytiker. Om gränsöverskridande kulturarbete och förbindelsen till den rika tradition där människan på olika sätt försöker sätta ord på sin existentiella erfarenhet.