Filmer

Corona – En psykoanalytikers dagbok

En föreläsningsserie i fyra delar om psykoanalysens, psykoterapins och psykiatrins historia i Sverige.

DEL 1: Per Magnus Johansson om hur psykoanalysen introducerades i Sverige.

DEL 2: Per Magnus Johansson om psykoanalysen historia i Sverige från 1950-talet.

DEL 3: Per Magnus Johansson om psykoanalysens och psykoterapins historia i Göteborg.

DEL 4: Per Magnus Johansson och Tobias Nordin, chefsöverläkare och verksamhetschef Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtalar om psykiatrin idag.

Om psykoanalys och kärlek

Per Magnus Johansson om postmodern kärlek. Samtalsledare är Clarence Crafoord.

Om filmprojektet Kärlek i Sverige. Ett samtal mellan dokumentärfilmare Staffan Julén, psykoanalytiker Per Magnus Johansson och författare Marit Kapla.

Psykoanalys i praktiken

Hur kan man förstå begreppet narcissism? Vad bör man som behandlare tänka på i mötet med narcissistiska patienter? Per Magnus Johansson kommenterar begreppet narcissism utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv.

Per Magnus Johansson om kopplingen mellan psykoanalys, politik och det främmande. Vad betyder att idealisera det förflutna? Kärleken till institutionerna och kärleken till det radikala?

Ett samtal mellan Per Magnus Johansson och Sven-Eric Liedman med anledning av utgivningen av boken En psykoanalytikers väg – Om Per Magnus Johansson.

Hur kan man hitta en väg till psykoanalysen idag? Ett samtal mellan Per Magnus Johansson och Clarence Crafoord men anledning av Per Magnus Johanssons bok En psykoanalytikers väg. Moderator är Annika Stiebe.

Psykoanalys, exil och främlingskap

Per Magnus Johansson samtalar med Johannes Nordholm om flyktingfrågor, i anslutning till teaterföreställningen Flykt av Konstkollektivet Snö.

Per Magnus Johansson föreläser om Julia Kristeva och främlingskapet.

Agnes Heller och Per Magnus Johansson samtalar om filosofin, psykoanalysen och exilens villkor.

Om universitetets villkor

Thomas Karlsohn och Per Magnus Johansson talar om deras gemensamma bok Ensamhet och Gemenskap – En brevväxling om universitetet.

Agnes Heller och Per Magnus Johansson samtalar om universitetets villkor.